Ginekologija

Održavanje medicinskih uredaja i opreme je fundamentalna za tacno dijagnostifikovanje i lečenje naših sugradana. Tu smo da Vam u tome pomognemo, i upravo zato je naš moto- U službi zdravlja.

Kolposkop je medicinski uređaj koji uz pomoć svetlosti sa različitim vrstama filtera pomaže boljem određivanju vrste epitela na grliću materice i delu vagine.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki kolposkopa izuzetno brzo i efikasno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: problema sa osvetljenjem, mehaničkim delovima, filterima, optikom, itd.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa kolposkopa sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Proizvodjaci: Wallach; Carl Zeiss; Seiler; Scaner; Heine; Leisegang…

Laringoskopi su medicinski uređaji koji služe za ispitivanje i vizualizaciju gornjih disajnih puteva pacijenta i kao pomoć pri nameštanju trahealnog tubusa tokom intubacije

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki medicinskih laringoskopa izuzetno brzo i efikasno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: problema sa osvetljenjem, baterijom, kontaktima, itd.

Proizvodjaci: Laftan; Eickemeyer; Dahlhausen; Miller; Aesculap; Mccoy…

CTG aparati su medicinski uređaji koje služi za praćenje kontrakcija materice trudnice i srčane aktivnosti fetusa.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki CTG aparata izuzetno brzo i kvalitetno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: problema sa štampom, očitavanjem tonova, problemi sa ekranom, problemi sa lošim očitavanjem srčane frekvencije ploda, očitavanjem papira, itd.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa CTG aparata sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Proizvodjaci: Medical Econet; Edan; Huntleigh; Helwett Packard; Bionet…

Medicinski uređaj za pregledanje rendgen filova.

Servis: Kompanija AS medical vrši servis kako stonih tako i zidnih negatoskopa svih veličina i tipova.

U najkraćem roku rešavamo kvarove poput lošeg osvetljenja, treperenja svetlosti, fizičkog oštećenja i ostalo.

Ginekološki sto je poseban sto na kojem je moguće pregledati vanjske i unutrašnje polne organe žene.

Servis: Otklanjanje problema sa fizičkim oštećenjima, mehanikom, kontrolom ili zaglavljivanjem pokretnih delova vršimo brzo i efikasno.  Za više informacija, kontaktirajte nas.

U završnim fazama porođaja, radi ubrzanja procesa izlaska bebe može se koristiti medicinski instrument- Vakuum ekstraktor.

Servis: Naši obučeni inženjeri veoma efikasno vrše sve tipove popravki ovog tipa uređaja kako bi se vratili korisniku u ispravnom stanju vrlo brzo.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: slabe sukcione moći, loše regulacije vakuuma, slabog motora, zamene filtera, creva, polomljenih posuda ta tečnost, jake buke, itd.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa medicinskih aspiratora sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Aspiratori su medicinski uređaji koji uz pomoć vakuuma vrše sukciju telesnih fluida.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki medicinskih aspiratora kako profesionalnih tako i kućnih brzo i efikasno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: slabe sukcione moći, loše regulacije vakuuma, slabog motora, zamene filtera, creva, polomljenih posuda ta tečnost, jake buke, itd.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa medicinskih aspiratora sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Proizvodjaci: Ca-Mi; Medela; 3A; Drager; Ardo; Yuwell…

Servis medicinske opreme
Servisiranje medicinske opreme

Usluge

  • Baždarenje
  • Redovan servis
  • Servisiranje

Postavite pitanje