Kardiologija

Održavanje medicinskih uredaja i opreme je fundamentalna za tacno dijagnostifikovanje i lecenje naših sugradana. Tu smo da Vam u tome pomognemo, i upravo zato je naš moto - U službi zdravlja.

Pacijent monitori su multifunkcionalni medicinski uređaji koji služe za praćenje vitalnih parametara pacijenata.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki Pacijent monitora izuzeto kvalitetno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: problema sa uzemljenjem, lošeg očitavanja signala, problema sa baterijskim napajanjem, ekranom, zamena manžetni za pritisak, pacijent kabla za EKG, senzora za pulsnu oksimetriju, itd.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa Pacijent monitorasa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Proizvodjaci: Edan; Innomed; GE; Mindray; Nihon Kohden; Fukuda Denshi; Schiller; Biosys…

EKG aparati su medicinski uređaji koji služe za snimanje srčane aktivnosti pacijenata tokom određenog vremenskog perioda.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki EKG aparata jako brzo i kvalitetno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: loših podešavanja štampe/vremena/osetljivosti, problemi sa štampom, problemi sa učitavanjem signala, problemi sa lošom obradom signala, zamena pumpica, štipaljki, pacijent kabla, baterije, itd.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa EKG aparata sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Proizvodjaci: Schiller; Nihon Kohden; Contec; Innomed; Fukuda Denshi; Bionet; Comen; Mindrey…

Holteri za merenje krvnog pritiska predstavljaju mobilne uređaje manjih dimenzija koji u programiranom vremenskom periodu vrše periodična merenja vrednosti arterijskog krvnog pritiska radi dijagnostifikovanja bolesti.

Servis: U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: softverskih problema, napajanja, programiranja, zamene potrošnog materijala i ostalo.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa holtera krvnog pritiska sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

ProizvodjaciSchiller; Spacelab, Meditech, Contec, BLT, Medset, i ostali.

Holter EKG je dijagnostička metoda kojom se prati dvadesetčetvoročasovni rad srca pacijenta čime je mogućnost otkrivanja abnormalnih poremećaja u srčanom ritmu mnogo veća u odnosu na klasični EKG koji prati srčani ritam samo u trenutku snimanja (u proseku oko 10 minuta) uz pomoć uređaja Holter EKG.

Na osnovu rezutata holter EKG-a lekar će steći uvid u stanje srčanog mišića i njegov rad za vreme obavljanja uobičajenih dnevnih aktivnosti pacijenta.

Servis: U najkraćem roku otklanjamo probleme poput softverskih problema, problema sa programiranjem snimanja, zamena potrošnog materijala, itd.

Redovan servis: Uz pomoć specijalizovanih uređaja za simuliranje i testiranje EKG signala, vršimo proveru uređaja kao i proveru elektrobezbednosti radi potvrde ispravnosti uređaja.

Proizvođači: Medset, Innomed, Cardio Mera, Edan, Labtech i ostali.

Defibrilatori su medicinski uređaji koji služi za isporuku strujnog šoka visoke energije kroz grudi pacijenta u slučaju prestanka rada srca.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki defibrilatora i uzuzetno kratkom roku.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: problema sa baterijskim napajanjem, isporukom energije, ekranom, problema sa štampom, zamenom pedala (papučica) i ostalog potrošnog materijala.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa defibrilatora sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

ProizvodjaciZoll; Philips; Schiller; Innomed; Nihon Kohden; Mindray…

Oprema za ergometiju podrazumeva uređaje za simulaciju opterećenja pacijenta uz praćenje njegovih vitalnih parametara. Između ostalog, to su ergo-trake, ergo-bicikli, itd.

Servis: Inženjerski tim će vrlo brzo otkloniti moguće probeme u radu poput: problema sa napajanjem i akvizicijom signala, mehanička oštećenja i kvarovi i ostalo.

Redovan servis: Specijalizovani biomedicinski analizatori i simulatori se koriste za proveru funkcionalnosti uređaja i elektrobezbednosti kako bi obezbedili sigurnost za pacijenta i korisnika i preciznost u merenjima.

 

Usluge

  • Baždarenje
  • Redovan servis
  • Servisiranje

Postavite pitanje