Neonatologija

Održavanje medicinskih uredaja i opreme je fundamentalna za tacno dijagnostifikovanje i lecenje naših sugradana. Tu smo da Vam u tome pomognemo, i upravo zato je naš moto- U službi zdravlja.

Inhalatori su medicinski uređaji koji služi za isporuku lekova do najdubljih delova respiratornog trakta.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki medicinskih inhalatora kako profesionalnih tako i kućnih izuzetno kvalitetno bilo da je u pitanju ultrazvučni ili kompresorski tip inhalatora.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: slabe moći inhaliranja, velike buke, loše regulacije pritiska, zamene nebulajzera, creva, itd.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa medicinskih inhalatora sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Proizvodjaci Pari; Omron; Medel; 3A; Pic; Phillips; Mist…

Infuzione pumpe su medicinski uređaji koji služe za periodičnu ili kontinualnu isporuku lekova.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrste popravki infuzonih pumpi kao i usluge kalibracije.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: loše preciznosti, problema sa napajanjem, fizičkih oštećenja, konstantnog alarmiranja i ostalo.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa svih vrsta termostata sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Proizvodjaci: Biobase; Biosan…

Inkubatori za bebe su medicinski uređaji koji služe za održavanje temperature i željene koncentracije kiseonika prevremeno rođenih beba.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki inkubatora za bebe kako stacionarnih tako i transportnih, izuzetno kvalitetno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: problema sa napajanjem, alarmiranjem, održavanjem temperature, fizičkim oštećenjima kadice ili samog uređaja, itd

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa inkubatora za bebe sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Proizvodjaci: David; Drager; Cobams; MTS; Nikola Tesla; Atom; Neostom…

Reanimacioni stolovi su multifunkcionalni medicinski uređaji koji u sebi sadrće potrebne sisteme za pružanje prve pomoći bebama.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki reanimacionih stolova brzo i efikasno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: remonta motora, zamene manometra, zamene creva, fitera, povećavanja sukcione moći uređaja, itd.

Redovan servis:
Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa reanimacionih stolova sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Proizvodjaci:
Neostom; Drager; Cobams…

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki medicinskih lampi (Lampa za pregled, Germicidna lampa, Fototerapijska lampa) brzo i efikasno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: fizičkih oštećenja, problema sa napajanjem, sa osvetljenjem i ostalo.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa fototerapijskih lampi sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra.

Pulsni oksimetri su medicinska sredstva koji služe za merenje saturacije krvi kiseonikom.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki pulsnih oksimetara brzo i kvalitetno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: problema sa napajanjem, problemi sa preciznošću merenja, ekrana, fizičkih oštećenja i ostalo.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa pulsnih oksimetara sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Proizvodjaci: Nonin; Pulox; Biolight; Areta; Innovo; Ca-Mi…

Usluge

  • Baždarenje
  • Redovan servis
  • Servisiranje

Postavite pitanje