Opšta praksa

Održavanje medicinskih uredaja i opreme je fundamentalna za tacno dijagnostifikovanje i lecenje naših sugradana. Tu smo da Vam u tome pomognemo, i upravo zato je naš moto
- U službi zdravlja.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki medicinskih lampi (Lampa za pregled, Germicidna lampa, Fototerapijska lampa) brzo i efikasno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: fizičkih oštećenja, problema sa napajanjem, sa osvetljenjem i ostalo.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa fototerapijskih lampi sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra.

Vage su medicinska sredstva za merenje težina pacijenata. U kombinaciji sa dužinomerom ili visinomerom takođe mere i visinu pacijenata.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki medicinskih vaga kako profesionalnih tako i kućnih.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: fizičkih oštećenja, mehaničkih probema, problema sa napajanjem i otalo.

Overavanje/baždarenje: Kompanija AS medical u saradnji sa ovlašćenim kućama vrši overavanje vaga. Pravilnikom o vrstama merila za koje je obavezno overavanje je definisano da se na svake dve godine vrši overavanje vaga.

Proizvodjaci: Seca; Beurer; Shollex; Radwag; Ade…

Stetoskopi su akustični medicinski uređaji koji služe za auskultaciju i slušanje zvukova u telu.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki stetoskopa sa jednom ili dve glave, pedijatrijski ili za odrasle.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: zamene delova, potrošenih creva, oštećenih membrana i ostalo.

Tenziometri su medicinski aparati koji služe za merenje arterijskog krvnog pritiska. 

Servis: Kompanija AS medical vrši servisiranje kako aneroidnih tako i digitalnih merača krvnog pritiska.

Baždarenje: Shodno Pravilniku o vrstama merila za koje je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog overavanja kompanija AS medical vrši i usluge overavanja tenziometara.

Usluge

  • Baždarenje
  • Redovan servis
  • Servisiranje

Postavite pitanje