ORL

Održavanje medicinskih uredaja i opreme je fundamentalna za tacno dijagnostifikovanje i lecenje naših sugradana. Tu smo da Vam u tome pomognemo, i upravo zato je naš moto- U službi zdravlja.

Laringoskopi su medicinski uređaji koji služe za ispitivanje i vizualizaciju gornjih disajnih puteva pacijenta i kao pomoć pri nameštanju trahealnog tubusa tokom intubacije

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki medicinskih laringoskopa izuzetno brzo i efikasno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: problema sa osvetljenjem, baterijom, kontaktima, itd.

Proizvodjaci: Laftan; Eickemeyer; Dahlhausen; Miller; Aesculap; Mccoy…

Otoskop je medicinska sprava koja se koristi za pregled unutrašnjosti uha.

Servis: U veoma kratkom roku, naši serviseri rešavaju najčešće probleme poput problema sa osvetljenjem, napajanjem, mehaničkim oštećenjima, itd.

Proizvođači: Riester, Gowllands, Lawton, Frontline surgical i ostali.

Otoskop je medicinska sprava koja se koristi za pregled oka.

Servis: Naši serviseri veoma kvalitetno i brzo vrše sve vrste popravki ovog tipa uređaja. Efektno rešavamo najčešće probleme poput problema sa napajanjem, svetlom, filterima i ostalo.

Proizvođači: Heine, Riester, Gowllands, Keeler, i ostali.

Ortorajter spada u skupinu uređaja koji služe za proveru funkcije oka. Koristi se za proveru sposobnosti fokusiranja na objekte.

Servis: Naši inženjeri veoma brzo rešavaju probleme u funkcionisanju uređaja poput: mehaničkih oštećenja, osvetljenja, napajanja, problema sa daljinskim upravljačem i ostalo.

 

Još jedan od uređaja koji spada u aparate za proveru funkcionalnosti oka. Koristi se za proveru refrakcije i oblik rožnjače oka.

Servis: Naše stručno osoblje vrši usluge servisiranja keratorefraktometra pri čemu vrlo brzo rešavamo probleme poput problema sa napajanjem, mehaničkom kontrolom, prenosom kretanja, i ostalo.

Proizvođači: Nidek, Rexxam, Huvitz, Karl Zeiss, itd.

Audiometar je medicinski uređaj koji služi za određivanje intenziteta i frekventnog opsega zvuka koji ljudsko uvo može da detektuje.

Servis: Naša kompanija vrši usluge servisiranja ovog tipa uređaja u vrlo kratkim rokovima pri čemu se vrlo brzo mogu rešiti problemi poput problema sa slušalicama, tasterima, napajanjem i ostalo.

Redovan servis: Pored usluga servisiranja, vršimo i usluge redovnog servisa pri čemu ispitujemo elektobezbednost i funkcionalnost uređaja uz izdavanje sertifikata o ispravnosti.

Proizvođači: Interacoustics, Sibel, Amplivox, Inmedico, itd.

Timpanometar se koristi za ispitivanje funkcije srednjeg uha i fleksibilnosti bubne opne, sa automatskim skriningom. 

Servis: Brzo i kvalitetno vršimo servisiranje timpanometara različitih proizvođača. 

Proizvođači: GN Otometrics, Interacoustics, Inmedico, itd.

Optotip predstavlja instrument za proveru oštrine vida pacijenata. 

Servis: Veoma brzo otklanjamo sve moguće probleme u funkcionisanju uređaja poput problema sa napajanjem, osvetljenjem, mehaničkim ili drugim problemima.

Usluge

  • Baždarenje
  • Redovan servis
  • Servisiranje

Postavite pitanje