Urgentna medicina

Održavanje medicinskih uredaja i opreme je fundamentalna za tacno dijagnostifikovanje i lecenje naših sugradana. Tu smo da Vam u tome pomognemo, i upravo zato je naš moto- U službi zdravlja.

Pacijent monitori su multifunkcionalni medicinski uređaji koji služe za praćenje vitalnih parametara pacijenata.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki Pacijent monitora izuzeto kvalitetno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: problema sa uzemljenjem, lošeg očitavanja signala, problema sa baterijskim napajanjem, ekranom, zamena manžetni za pritisak, pacijent kabla za EKG, senzora za pulsnu oksimetriju, itd.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa Pacijent monitorasa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Proizvodjaci: Edan; Innomed; GE; Mindray; Nihon Kohden; Fukuda Denshi; Schiller; Biosys…

Defibrilatori su medicinski uređaji koji služi za isporuku strujnog šoka visoke energije kroz grudi pacijenta u slučaju prestanka rada srca.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki defibrilatora i uzuzetno kratkom roku.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: problema sa baterijskim napajanjem, isporukom energije, ekranom, problema sa štampom, zamenom pedala (papučica) i ostalog potrošnog materijala.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa defibrilatora sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Proizvodjaci: Zoll; Philips; Schiller; Innomed; Nihon Kohden; Mindray…

Reanimacioni stolovi su multifunkcionalni medicinski uređaji koji u sebi sadrće potrebne sisteme za pružanje prve pomoći bebama.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki reanimacionih stolova brzo i efikasno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: remonta motora, zamene manometra, zamene creva, fitera, povećavanja sukcione moći uređaja, itd.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa reanimacionih stolova sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Proizvodjaci: Neostom; Drager; Cobams…

Pulsni oksimetri su medicinska sredstva koji služe za merenje saturacije krvi kiseonikom.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki pulsnih oksimetara brzo i kvalitetno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: problema sa napajanjem, problemi sa preciznošću merenja, ekrana, fizičkih oštećenja i ostalo.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa pulsnih oksimetara sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Proizvodjaci: Nonin; Pulox; Biolight; Areta; Innovo; Ca-Mi…

EKG aparati su medicinski uređaji koji služe za snimanje srčane aktivnosti pacijenata tokom određenog vremenskog perioda.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki EKG aparata jako brzo i kvalitetno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: loših podešavanja štampe/vremena/osetljivosti, problemi sa štampom, problemi sa učitavanjem signala, problemi sa lošom obradom signala, zamena pumpica, štipaljki, pacijent kabla, baterije, itd.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa EKG aparata sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

ProizvodjaciSchiller; Nihon Kohden; Contec; Innomed; Fukuda Denshi; Bionet; Comen; Mindrey…

Koncentrator kiseonika je električni medicinski uređaj koji vrši funkciju “izvlačenja” kiseonika iz vazduha i doziranja pacijentu.

Servis: Naši inženjeri u kratkom roku mogu izvršiti uslugu servisiranja ovog tipa uređaja. Neki od najčešćih problema mogu biti: problemi sa napajanjem, slabim dotokom kiseonika, jakom bukom, itd. Kontaktirajte nas za više informacija.

Proizvođači: Messer, Invacare, Respironics, DeVillbiss, i drugi.

Aspiratori su medicinski uređaji koji uz pomoć vakuuma vrše sukciju telesnih fluida.

Servis: Kompanija AS medical vrši sve vrsti popravki medicinskih aspiratora kako profesionalnih tako i kućnih brzo i efikasno.

U najkraćem roku rešavamo najčešće problema poput: slabe sukcione moći, loše regulacije vakuuma, slabog motora, zamene filtera, creva, polomljenih posuda ta tečnost, jake buke, itd.

Redovan servis: Kompanija As medical obavlja usluge redovnog servisa medicinskih aspiratora sa izuzetno kratkim vremenom odziva kako u prostorijama klijenta tako i u okviru servisnog centra, pri čemu se shodno proizvođačevom uputstvu proveravaju parametri uređaja.

Proizvodjaci: Ca-Mi; Medela; 3A; Drager; Ardo; Yuwell…

Kao što sam naziv govori, funkcija ovog tipa medicinske opreme je da krv i krvne derivate dovede na temperaturu pogodnu za transport u ljudski organizam. Pored toga mogu se koristiti i za zagrevanje infuzionih rastvora.

Servis: Naši inženjeri veoma brzo mogu otkloniti najčešće probleme poput problema sa napajanjem, pregrevanjem, nedogvrevanjem i ostalo.

Proizvođači: Stihler Electronic, Biegler, Eichenmeyer, itd.

Usluge

  • Baždarenje
  • Redovan servis
  • Servisiranje

Postavite pitanje