Usluge

Usluge

SERVISIRANJE

Kvalitetno i povoljno vršimo servisiranje medicinskih uređaja i opreme.

 

ATESTIRANJE

Uz pomoć savremenih simulatora i testera biomedicinskih parametara vršimo ispitivanje i validaciju medicinskih uređaja i opreme.

BAŽDARENJE

AS medical vrši usluge servisiranja i baždarenja vaga i tenziometara, kao i ventila sigurnosti koji su definisani Zakonom.